ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดหมู่ คำกริยา

คำราชาศัพท์ หมวดหมู่ คำกริยา

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

ถวายความเคารพ

คำสามัญ ทำความเคารพ, แสดงการเคารพ

ทรงห่วงใย

คำสามัญ ห่วงใย

ทรงอวยพร

คำสามัญ อวยพร

พระราชทานพร

คำสามัญ อวยพร


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม