คำราชาศัพท์ - หมวด ค

(หน้า 1/1)

 • คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  เราได้รวบรวมคำราชาศัพท์หมวดร่างกายมาให้เพื่อสะดวกแก่การค้นหาและนำไปใช้งาน พร้อมรูปภาพสวยๆ Read More
 • คันฉ่อง

  ความหมาย
  กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • คิลานเภสัช

  ความหมาย
  ยารักษาโรค
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • เครื่องคาว

  ความหมาย
  ของคาว
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • เครื่องคาว, เครื่องต้นคาว

  ความหมาย
  ของคาว, อาหารคาว
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • เครื่องพระสำอาง

  ความหมาย
  เครื่องประทินผิว เครื่องสำอาง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • เครื่องพระสุคนธ์

  ความหมาย
  เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • เครื่องว่าง

  ความหมาย
  ของว่าง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • เครื่องว่าง

  ความหมาย
  ของว่าง, อาหารว่าง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • เครื่องหวาน

  ความหมาย
  ของหวาน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • เครื่องหวาน, เครื่องต้นหวาน

  ความหมาย
  ของหวาน, อาหารหวาน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • เครื่องเคียง

  ความหมาย
  เครื่องจิ้ม เครื่องเนม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • เครื่องเคียง

  ความหมาย
  ของเคียง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • เครื่องเสวย

  ความหมาย
  ของกิน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร

  ความหมาย
  ของกิน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • แคะพระกรรณ

  ความหมาย
  ไม้แคะหู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • แคะพระทนต์

  ความหมาย
  ไม้จิ้มฟัน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • โค

  ความหมาย
  วัว
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views