ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ค

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ค

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

คันฉ่อง

คำสามัญ กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า

คิลานเภสัช

คำสามัญ ยารักษาโรค

เครื่องคาว

คำสามัญ ของคาว

เครื่องคาว

คำสามัญ กับข้าว

เครื่องคาว, เครื่องต้นคาว

คำสามัญ ของคาว, อาหารคาว

เครื่องทรง

คำสามัญ เครื่องแต่งตัว, เครื่องแต่งกาย

เครื่องพระสำอาง

คำสามัญ เครื่องประทินผิว เครื่องสำอาง

เครื่องพระสุคนธ์

คำสามัญ เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯ

เครื่องว่าง

คำสามัญ ของว่าง

เครื่องว่าง

คำสามัญ ของว่าง, อาหารว่าง

เครื่องหวาน

คำสามัญ ของหวาน

เครื่องหวาน, เครื่องต้นหวาน

คำสามัญ ของหวาน, อาหารหวาน

เครื่องเคียง

คำสามัญ ของเคียง

เครื่องเคียง

คำสามัญ เครื่องจิ้ม เครื่องเนม

เครื่องเสวย

คำสามัญ ของกิน

แคะพระกรรณ

คำสามัญ ไม้แคะหู

แคะพระทนต์

คำสามัญ ไม้จิ้มฟัน

โค

คำสามัญ วัว


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม