ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ข

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ข

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

ขนมดอกเหล็ก, ขนมทราย

คำสามัญ ขนมขี้หนู

ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย

คำสามัญ ขนมขี้หนู

ขนมทราย

คำสามัญ ขนมขี้หนู

ขนมทองฟู

คำสามัญ ขนมตาล

ขนมบัวสาว

คำสามัญ ขนมเทียน

ขนมสอดไส้

คำสามัญ ขนมใส่ไส้

ขนมสอดไส้

คำสามัญ ขนมใส่ไส้

ขนมเส้น

คำสามัญ ขนมจีน

ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา

คำสามัญ ขมวดผมที่เป็นก้นหอย

ขอบพระเนตร

คำสามัญ ขอบตา

ขึ้นพระกลด

คำสามัญ กางร่ม

ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์

คำสามัญ ข้อมือ

ข้อพระบาท

คำสามัญ ข้อเท้า

ข้อพระหัตถ์

คำสามัญ ข้อมือ

ข้าพระพุทธเจ้า

คำสามัญ แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)

ข้าวเสวย

คำสามัญ ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา

เข้าเฝ้า

คำสามัญ เข้าพบ

เข้าเฝ้า

คำสามัญ เข้าหา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม