คำราชาศัพท์ - หมวด ก

(หน้า 1/1)

 • กระบือ

  ความหมาย
  ควาย
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • กระผม, ดิฉัน

  ความหมาย
  แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  ผู้ใหญ่, พระสงฆ์

  999+
  views

 • กระเป๋าทรง

  ความหมาย
  กระเป๋าถือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • กล่องพระสกุล

  ความหมาย
  มดลูก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • กล้วยสั้น

  ความหมาย
  กล้วยกุ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ

  ความหมาย
  กล้วยไข่
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ

  ความหมาย
  กล้วยไข่
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • กล้ามพระมังสา

  ความหมาย
  กล้ามเนื้อ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • กำพระหัตถ์

  ความหมาย
  กำมือ กำหมัด กำปั้น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท

  ความหมาย
  กำไลข้อเท้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • กุฏิ

  ความหมาย
  เรือนที่พักในวัด
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • เกยูร

  ความหมาย
  สร้อยอ่อน, ทองต้นแขน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views