ค้นหาคำราชาศัพท์

ทั้งหมด
คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ก

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ก

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

กกุธภัณฑ์

คำสามัญ เครื่องประดับเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินมี ๕ อย่าง เรียกว่า เบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ ๑. แส้จามรี ๒. มงกุฎ ๓. พระขรรค์ ๔. ธารพระกร ๕. ฉลองพระบาท

กระบือ

คำสามัญ ควาย

กระผม, ดิฉัน

คำสามัญ แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)

กระเป๋าทรง

คำสามัญ กระเป๋าถือ

กราบบังคมทูลรายงาน

คำสามัญ รายงาน

กล่องพระสกุล

คำสามัญ มดลูก

กล้วยสั้น

คำสามัญ กล้วยกุ

กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ

คำสามัญ กล้วยไข่

กล้ามพระมังสา

คำสามัญ กล้ามเนื้อ

กันแสง

คำสามัญ ร้องไห้

กำพระหัตถ์

คำสามัญ กำมือ กำหมัด กำปั้น

กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท

คำสามัญ กำไลข้อเท้า

กุญชอน

คำสามัญ ช้าง

กุฏิ

คำสามัญ เรือนที่พักในวัด

เกยูร

คำสามัญ สร้อยอ่อน, ทองต้นแขน

เกศากันต์

คำสามัญ โกนจุก

แก้วน้ำเสวย

คำสามัญ แก้วน้ำดื่ม


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม