ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noคำราชาศัพท์ความหมายหมวดหมู่ใช้กับ
Noคำราชาศัพท์ความหมายหมวดหมู่ใช้กับ
1ทรงทักทาย, ตรัสทักทายทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไปคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
2พระกรปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
3พระชานุเข่าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
4พระพาหา , พระพาหุแขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
5พระราชปฏิสันถารคำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ
6พระโอษฐ์ปาก ริมฝีปากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
7พระชามาดาลูกเขยคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
8พระเชษฐภคินีพี่สาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
9ทรงพระราชนิพนธ์แต่งหนังสือคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
10พระราชบัญชาคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชกุมารี
11พระราชนัดดาหลานชายหรือหลานสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
12ทรงพระอักษรเรียน เขียน อ่านคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
13พระบรมราโชวาทคำสอนคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
14พระราชทานให้คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
15เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกินคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
16ทรงพระสรวลหัวเราะคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
17พระโลมาขนคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
18พระราชบัณฑูรคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
19เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
20พระกรรณหู ใบหูคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
21พระเพลาขา ตักคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
22พระนลาฏหน้าผากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
23พระกลดร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
24พระอัยกาปู่หรือตาคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
25พระนาสิก , พระนาสาจมูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
26พระนาภีสะดือ ท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
27พระเชษฐาพี่ชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
28พระนขา , พระกรชะเล็บคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
29พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
30กระบือควายคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
31พระขนิษฐาน้องสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
32ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ข้อมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
33พระราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น
34พระเสโทเหงื่อคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
35พระปิตุลาลุงหรืออาชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
36เสด็จประพาสไปเที่ยวคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
37ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยาคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
38เสด็จพระราชดำเนินเดินทางไปที่ไกล ๆคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
39ปลายาวปลาไหลคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
40พระภาติยะหลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
41เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่งที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่มคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
42ปลาใบไม้ปลาสลิดคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
43ปลามัจฉะปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
44พระเศียรหัว ศีรษะคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
45พระราชดำรัสสั่งคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระยุพราช
46พระมาตุลาลุงหรือน้าชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
47พระโสณีตะโพกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
48พระสุณิสาลูกสะใภ้คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
49พระราชหัตถเลขาเขียนจดหมายคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
50พระบรมราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
51พระอู่, พระอังรึงเปลคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
52ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศาขมวดผมที่เป็นก้นหอยคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
53พระอังสาบ่า ไหล่คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
54พระอุทรท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
55ทรงพระปรมาภิไธยลงลายมือชื่อคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
56พระฉายกระจกส่องคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
57พระกระยาเสวย, พระกระยาข้าวคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
58เสด็จลง…เดินทางไปที่ใกล้ ๆคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
59พระอนุชาน้องชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
60ธารพระกรไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
61ฉลองพระเนตรแว่นตาคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
62พระบรมราชโองการคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
63ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหาต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้นคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
64พระปัปผาสะปอดคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
65พระหัตถ์มือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
66พระบาทเท้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
67พระยอดฝี, หัวฝีคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
68พระราชปุจฉาคำถามคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชินี สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี
69รัดพระองค์เข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
70พระตราตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
71พระแท่นบรรทมเตียงนอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
72ลาดพระที่ผ้าปูที่นอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
73พระเขนยหมอนหนุนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
74เครื่องพระสุคนธ์เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
75พระปรางแก้มคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
76พระราชปนัดดาเหลนคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
77พระปั้นเหน่งหัวเข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
78พระกรามฟันกรามคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
79พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์คำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
80กระเป๋าทรงกระเป๋าถือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
81พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)ตับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
82พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตรน้ำตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
83พระที่นั่งก้น ที่นั่งทับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
84พระหนุคางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
85ทรงถาม, ตรัสถามถามคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์
86พระกระยาหารข้าวคําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
87ทอดพระเนตรดูคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
88พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุดวงตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
89พระชงฆ์แข้งคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
90พระอุระ , พระทรวงอกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
91พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัสคำพูดคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชินี สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี
92พระอัฐิกระดูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
93พระราชโองการคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป
94พระสุธารสน้ำดื่ม, เครื่องดื่มคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
95พระภาคิไนยหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
96พระเขฬะน้ำลายคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
97พระสสุระพ่อสามีคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
98พระเกศา , พระเกศ, พระศกเส้นผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
99พระศรีหมากคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
100พระรากขวัญไหปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
101พานหมากเสวยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
102ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณช่องหูคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
103พระฉายาเงาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
104พระราชบรรจถรณ์ที่นอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
105พระสางหวีคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
106พระปิฐิกัณฐกัฐิกระดูกสันหลังคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
107ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศกไรผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
108พระปิหกะม้าม (โบราณว่าไต)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
109ต้นอเนกคุณต้นตำแยคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
110ตุ้มพระกรรณต่างหูคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
111พระองคุลี , นิ้วพระหัตถ์นิ้วมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
112พระวิสูตรม่าน มุ้งคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
113นารีจำศีลกล้วยบวชชีคําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
114พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับเก้าอี้นั่งคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
115พระอังคุฐนิ้วหัวแม่มือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
116พระแสงกรรบิดมีดโกนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
117พระเขนยอิง, พระขนนหมอนอิงคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
118เครื่องเสวยของกินคําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
119พระแท่นเตียง ที่นั่งคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
120เส้นพระเจ้าเส้นผมของพระมหากษัตริย์คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
121พระกุณฑลต่างหูคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
122พระชิวหาลิ้นคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
123สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัยสร้อยข้อมือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
124ทรงพระเกษมสำราญสุขสบายคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
125พระยี่ภู่ฟูก นวมที่ปูลาดไว้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
126พระตาลุ , เพดานพระโอษฐ์เพดานปากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
127พระกระยาต้มข้าวต้มคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
128ขนมทองฟูขนมตาลคําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
129พระขนง , พระภมูคิ้วคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
130พระแสงศัสตราวุธคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
131ถวายบังคมไหว้คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
132พระสุจหนี่ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
133พระมัสสุหนวดคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
134กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาทกำไลข้อเท้าคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
135พระบัญชาคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระราชวงศ์ชั้นสูง สมเด็จพระสังฆราช กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
136โต๊ะทรงพระอักษรโต๊ะเขียนหนังสือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
137คันฉ่องกระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้าคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
138พระแสงของ้าวอาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถีคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
139สายสูตรเชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อพระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้นคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
140โอวาทคำสอนคําราชาศัพท์ หมวดกริยาหม่อมเจ้า
141พระธำมรงค์แหวนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
142ปลาหางปลาช่อนคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
143พระโอวาทคำสอนคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า
144นิ้วพระบาทนิ้วเท้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
145ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพข้อนิ้วมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
146มูลพระนขาขี้เล็บคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
147พระเวณิเปียผม ช้องผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
148ผักรู้นอนผักกระเฉดคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
149พระทนต์ฟันคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
150กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระกล้วยไข่คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
151พระอังคาร, พระสรีรางคารเถ้ากระดูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
152พระหทัย , พระกมลหัวใจคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
153พระพักตร์ดวงหน้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
154พระคีวัฐิกระดูกคอคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
155ดอกมณฑาขาวดอกยี่หุบคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
156พระโมลี , พระเมาลีจุก หรือมวยผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
157พระราชดำรัสคำพูดคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
158พระทาฐะ , พระทาฒะเขี้ยวคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
159ชำระพระหัตถ์ล้างมือคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
160พระวาโยลมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
161ฉลองพระหัตถ์ช้อนช้อนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย
162พระโอสถประจุ, พระโอสถปัดยาถ่าย, ยาระบายคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
163พระโลมจักษุ , ขนพระเนตรขนตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
164กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะกล้วยไข่คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
165พระวักกะไต (โบราณว่าม้าม)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
166ช้างนรการช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
167สุนัขหมาคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
168อาพาธป่วยคําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์
169พระโธรนพระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูงคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
170พระหนุฐิกระดูกคางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
171พระกรรเจียกจอนหูคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
172โต๊ะข้างพระที่โต๊ะเล็กข้างเตียงนอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
173สันพระนาสิก , สันพระนาสาสันจมูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
174พระศอคอคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
175พระกนีนิกา , พระเนตรดาราแก้วตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
176พระอนามิกานิ้วนางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
177พระชนนีหรือพระราชมารดาแม่คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
178พานพระศรี, พานพระขันหมาก,พานหมากคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
179พระปัยกาปู่ทวดหรือตาทวดคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
180ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัยกำไลคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
181พระดำริความคิดคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระราชวงศ์
182ตรัสพูดด้วยคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
183พระเมโทไคลคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
184พระราชลัญจกรตราแผ่นดินสำหรับใช้ประทับคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
185พระอูรัฐิกระดูกขาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
186ต้นจะเกรงต้นเหงือกปลาหมอคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
187ลำพระศอลำคอคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
188พระฉวีผิวหนัง ผิวกายคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
189พระโลมนาสิก , ขนพระนาสิกขนจมูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
190พระล่วมกระเป๋าหมากบุหรี่คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
191พระอุณาโลมขนหว่างคิ้วคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
192ทรงเครื่องแต่งตัวคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
193ผิวพระพักตร์, พระราศีผิวหน้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
194พระเขนยข้างหมอนข้างคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
195พระราชดำริความคิดคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชินี สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี
196พระปีฬกะไฝ ขี้แมลงวันคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
197ขนมดอกเหล็กหรือขนมทรายขนมขี้หนูคําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
198หนังพระเนตร , หลังพระเนตรหนังตา เปลือกตา หรือหลังตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
199ทรงพระกาสะไอคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
200พระจุฑามาศมวยผม ท้ายทอยคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย