คำราชาศัพท์ 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำราชาศัพท์ 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน
คำราชาศัพท์ 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมายถึง คำศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ขุนนางผู้มียศบรรดาศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราช และพระภิกษุที่เป็นพระราชวงศ์ ถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาในการใช้คำสุภาพให้เหมาะสมตามชั้นฐานะของบุคคล


รวม 200 คำราชาศัพท์ ทุกหมวด พร้อมความหมาย ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

รวม คำราชาศัพท์ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 200 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้


คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำราชาศัพท์ ทุกหมวด พร้อมความหมายทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย