คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำราชาศัพท์คำสามัญหมวดหมู่ใช้กับ
Noคำราชาศัพท์คำสามัญหมวดหมู่ใช้กับ
1กระบือควายสัตว์และเบ็ดเตล็ด
2กระเป๋าทรงกระเป๋าถือเครื่องใช้ทั่วไป
3กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะกล้วยไข่สัตว์และเบ็ดเตล็ด
4กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระกล้วยไข่อาหาร
5กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาทกำไลข้อเท้าเครื่องประดับ
6ขนมทองฟูขนมตาลอาหาร
7ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศาขมวดผมที่เป็นก้นหอยร่างกาย
8ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพข้อนิ้วมือร่างกาย
9ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ข้อมือร่างกาย
10ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยาสัตว์และเบ็ดเตล็ด
11คันฉ่องกระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้าเครื่องใช้ทั่วไป
12คิลานเภสัชยารักษาโรคพระสงฆ์
13เครื่องพระสุคนธ์เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯเครื่องใช้ทั่วไป
14เครื่องเสวยของกินอาหาร
15เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกินสัตว์และเบ็ดเตล็ด
16เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอยเครื่องใช้ทั่วไป
17ฉลองพระเนตรแว่นตาเครื่องใช้ทั่วไป
18ฉลองพระหัตถ์ช้อนช้อนเครื่องภาชนะใช้สอย
19ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณช่องหูร่างกาย
20ช้างนรการช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)สัตว์และเบ็ดเตล็ด
21ชำระพระหัตถ์ล้างมือกริยา
22ดอกมณฑาขาวดอกยี่หุบสัตว์และเบ็ดเตล็ด
23ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหาต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้นร่างกาย
24ต้นอเนกคุณต้นตำแยสัตว์และเบ็ดเตล็ด
25ตรัสพูดด้วยกริยา
26ตุ้มพระกรรณต่างหูเครื่องประดับ
27โต๊ะข้างพระที่โต๊ะเล็กข้างเตียงนอนเครื่องใช้ทั่วไป
28โต๊ะทรงพระอักษรโต๊ะเขียนหนังสือเครื่องใช้ทั่วไป
29ถวายบังคมไหว้กริยา
30ทรงเครื่องแต่งตัวกริยา
31ทรงถาม, ตรัสถามถามกริยาพระมหากษัตริย์_x000D_ พระราชวงศ์
32ทรงทักทาย, ตรัสทักทายทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไปกริยาพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
33ทรงพระกาสะไอกริยา
34ทรงพระเกษมสำราญสุขสบายกริยา
35ทรงพระปรมาภิไธยลงลายมือชื่อกริยา
36ทรงพระราชนิพนธ์แต่งหนังสือกริยา
37ทรงพระสรวลหัวเราะกริยา
38ทรงพระอักษรเรียน เขียน อ่านกริยา
39ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัยกำไลเครื่องประดับ
40ทอดพระเนตรดูกริยา
41เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่งที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่มเครื่องใช้ทั่วไป
42ธารพระกรไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัดเครื่องใช้ทั่วไป
43นารีจำศีลกล้วยบวชชีอาหาร
44นิ้วพระบาทนิ้วเท้าร่างกาย
45บรรทมนอนกริยา
46ปลาใบไม้ปลาสลิดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
47ปลามัจฉะปลาร้าสัตว์และเบ็ดเตล็ด
48ปลายาวปลาไหลสัตว์และเบ็ดเตล็ด
49ปลาหางปลาช่อนสัตว์และเบ็ดเตล็ด
50ผลอุลิดลูกแตงโมสัตว์และเบ็ดเตล็ด
51ผักรู้นอนผักกระเฉดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
52ผักสามหาวผักตบสัตว์และเบ็ดเตล็ด
53ผิวพระพักตร์, พระราศีผิวหน้าร่างกาย
54พระกนีนิกา , พระเนตรดาราแก้วตาร่างกาย
55พระกรปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)ร่างกาย
56พระกรรเจียกจอนหูเครื่องประดับ
57พระกรรณหู ใบหูร่างกาย
58พระกระยาต้มข้าวต้มสัตว์และเบ็ดเตล็ด
59พระกระยาเสวย, พระกระยาข้าวสัตว์และเบ็ดเตล็ด
60พระกระยาหารข้าวอาหาร
61พระกรามฟันกรามร่างกาย
62พระกลดร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศเครื่องใช้ทั่วไป
63พระกัประ , พระกโบระข้อศอกร่างกาย
64พระกุณฑลต่างหูเครื่องประดับ
65พระเกศา , พระเกศ, พระศกเส้นผมร่างกาย
66พระขนง , พระภมูคิ้วร่างกาย
67พระขนิษฐาน้องสาวเครือญาติ
68พระเขนยหมอนหนุนเครื่องใช้ทั่วไป
69พระเขนยอิง, พระขนนหมอนอิงเครื่องใช้ทั่วไป
70พระเขฬะน้ำลายร่างกาย
71พระคีวัฐิกระดูกคอร่างกาย
72พระฉวีผิวหนัง ผิวกายร่างกาย
73พระฉายกระจกส่องเครื่องใช้ทั่วไป
74พระฉายาเงาร่างกาย
75พระชงฆ์แข้งร่างกาย
76พระชนกหรือพระราชบิดาพ่อเครือญาติ
77พระชนนีหรือพระราชมารดาแม่เครือญาติ
78พระชานุเข่าร่างกาย
79พระชามาดาลูกเขยเครือญาติ
80พระชิวหาลิ้นร่างกาย
81พระเชษฐภคินีพี่สาวเครือญาติ
82พระเชษฐาพี่ชายเครือญาติ
83พระดำริความคิดกริยาพระราชวงศ์
84พระตราตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องใช้ทั่วไป
85พระตาลุ , เพดานพระโอษฐ์เพดานปากร่างกาย
86พระถัน , พระเต้า, พระปโยธรเต้านมร่างกาย
87พระทนต์ฟันร่างกาย
88พระทาฐะ , พระทาฒะเขี้ยวร่างกาย
89พระที่นั่งก้น ที่นั่งทับร่างกาย
90พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับเก้าอี้นั่งเครื่องใช้ทั่วไป
91พระแท่นเตียง ที่นั่งเครื่องใช้ทั่วไป
92พระแท่นบรรทมเตียงนอนเครื่องใช้ทั่วไป
93พระธำมรงค์แหวนเครื่องประดับ
94พระโธรนพระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูงเครื่องใช้ทั่วไป
95พระนขา , พระกรชะเล็บร่างกาย
96พระนลาฏหน้าผากร่างกาย
97พระนาภีสะดือ ท้องร่างกาย
98พระนาสิก , พระนาสาจมูกร่างกาย
99พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุดวงตาร่างกาย
100พระบรมราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
101พระบรมราชโองการคำสั่งกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
102พระบรมราโชวาทคำสอนกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
103พระบัญชาคำสั่งกริยาพระราชวงศ์ชั้นสูง สมเด็จพระสังฆราช_x000D_ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
104พระบาทเท้าร่างกาย
105พระปรางแก้มร่างกาย
106พระปั้นเหน่งหัวเข็มขัดเครื่องประดับ
107พระปัปผาสะปอดร่างกาย
108พระปัยกาปู่ทวดหรือตาทวดเครือญาติ
109พระปิฐิกัณฐกัฐิกระดูกสันหลังร่างกาย
110พระปิตุลาลุงหรืออาชายเครือญาติ
111พระปิหกะม้าม (โบราณว่าไต)ร่างกาย
112พระพักตร์ดวงหน้าร่างกาย
113พระพาหา , พระพาหุแขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)ร่างกาย
114พระเพลาขา ตักร่างกาย
115พระภาคิไนยหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาวเครือญาติ
116พระภาติยะหลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชายเครือญาติ
117พระมัชฌิมานิ้วกลางร่างกาย
118พระมัสสุหนวดร่างกาย
119พระมาตุลาลุงหรือน้าชายเครือญาติ
120พระเมโทไคลร่างกาย
121พระโมลี , พระเมาลีจุก หรือมวยผมร่างกาย
122พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)ตับร่างกาย
123พระยอดฝี, หัวฝีร่างกาย
124พระยี่ภู่ฟูก นวมที่ปูลาดไว้เครื่องใช้ทั่วไป
125พระรากขวัญไหปลาร้าร่างกาย
126พระราชดำรัสคำพูดกริยา
127พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัสคำพูดกริยาพระมหากษัตริย์_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระยุพราช_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมราชกุมารี
128พระราชดำรัสสั่งคำสั่งกริยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระยุพราช
129พระราชดำริความคิดกริยาพระมหากษัตริย์_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระยุพราช_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมราชกุมารี
130พระราชทานให้กริยา
131พระราชนัดดาหลานชายหรือหลานสาวเครือญาติ
132พระราชบรรจถรณ์ที่นอนเครื่องใช้ทั่วไป
133พระราชบัญชาคำสั่งกริยาสมเด็จพระบรมราชกุมารี
134พระราชบัณฑูรคำสั่งกริยาสยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
135พระราชปฏิสันถารคำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะกริยาพระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ
136พระราชปนัดดาเหลนเครือญาติ
137พระราชปุจฉาคำถามกริยาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระยุพราช_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมราชกุมารี
138พระราชลัญจกรตราแผ่นดินสำหรับใช้ประทับเครื่องใช้ทั่วไป
139พระราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น
140พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์คำสั่งกริยาสมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
141พระราชหัตถเลขาเขียนจดหมายกริยา
142พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้เครื่องใช้ทั่วไป
143พระราชโองการคำสั่งกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป
144พระโลมจักษุ , ขนพระเนตรขนตาร่างกาย
145พระโลมาขนร่างกาย
146พระวักกะไต (โบราณว่าม้าม)ร่างกาย
147พระวาโยลมร่างกาย
148พระวิสูตรม่าน มุ้งเครื่องใช้ทั่วไป
149พระเวณิเปียผม ช้องผมร่างกาย
150พระศรีหมากเครื่องใช้ทั่วไป
151พระศอคอร่างกาย
152พระเศียรหัว ศีรษะร่างกาย
153พระสสุระพ่อสามีเครือญาติ
154พระสัสสุแม่สามีเครือญาติ
155พระสางหวีเครื่องใช้ทั่วไป
156พระสุจหนี่ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้เครื่องใช้ทั่วไป
157พระสุณิสาลูกสะใภ้เครือญาติ
158พระสุธารสน้ำดื่ม, เครื่องดื่มสัตว์และเบ็ดเตล็ด
159พระเสโทเหงื่อร่างกาย
160พระแสงศัสตราวุธเครื่องใช้ทั่วไป
161พระแสงกรรบิดมีดโกนเครื่องใช้ทั่วไป
162พระแสงกัสสะแหนบถอนหนวดเครื่องใช้ทั่วไป
163พระแสงของ้าวอาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถีเครื่องใช้ทั่วไป
164พระแสงปืนปืนเครื่องใช้ทั่วไป
165พระโสณีตะโพกร่างกาย
166พระหทัย , พระกมลหัวใจร่างกาย
167พระหนุคางร่างกาย
168พระหัตถ์มือร่างกาย
169พระองคุลี , นิ้วพระหัตถ์นิ้วมือร่างกาย
170พระอนามิกานิ้วนางร่างกาย
171พระอนุชาน้องชายเครือญาติ
172พระอังคาร, พระสรีรางคารเถ้ากระดูกร่างกาย
173พระอังคุฐนิ้วหัวแม่มือร่างกาย
174พระอังสาบ่า ไหล่ร่างกาย
175พระอัฐิกระดูกร่างกาย
176พระอัยกาปู่หรือตาเครือญาติ
177พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตรน้ำตาร่างกาย
178พระอุทรท้องร่างกาย
179พระอุระ , พระทรวงอกร่างกาย
180พระอู่, พระอังรึงเปลเครื่องใช้ทั่วไป
181พระโอวาทคำสอนกริยาพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า
182พระโอษฐ์ปาก ริมฝีปากร่างกาย
183พระโอสถประจุ, พระโอสถปัดยาถ่าย, ยาระบายเครื่องใช้ทั่วไป
184พานพระศรี, พานพระขันหมาก,พานหมากเครื่องใช้ทั่วไป
185พานหมากเสวยเครื่องใช้ทั่วไป
186มูลพระนขาขี้เล็บร่างกาย
187รัดพระองค์เข็มขัดเครื่องประดับ
188ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศกไรผมร่างกาย
189ลาดพระที่ผ้าปูที่นอนเครื่องใช้ทั่วไป
190ลูกไม้ผลไม้อาหาร
191สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัยสร้อยข้อมือเครื่องประดับ
192สายสูตรเชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อพระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้นเครื่องใช้ทั่วไป
193สุนัขหมาสัตว์และเบ็ดเตล็ด
194เสด็จประพาสไปเที่ยวกริยา
195เสด็จพระราชดำเนินเดินทางไปที่ไกล ๆกริยา
196เสด็จลง…เดินทางไปที่ใกล้ ๆกริยา
197เส้นพระเจ้าเส้นผมของพระมหากษัตริย์ร่างกาย
198อ่างสรงอ่างอาบน้ำเครื่องใช้ทั่วไป
199อาพาธป่วยพระสงฆ์
200โอวาทคำสอนกริยาหม่อมเจ้า
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ