คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำราชาศัพท์คำสามัญหมวดหมู่ใช้กับ
Noคำราชาศัพท์คำสามัญหมวดหมู่ใช้กับ
1กระบือควายคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
2กระเป๋าทรงกระเป๋าถือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
3กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะกล้วยไข่คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
4กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระกล้วยไข่คำราชาศัพท์ หมวดอาหาร
5กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาทกำไลข้อเท้าคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
6ขนมทองฟูขนมตาลคำราชาศัพท์ หมวดอาหาร
7ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศาขมวดผมที่เป็นก้นหอยคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
8ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพข้อนิ้วมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
9ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ข้อมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
10ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยาคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
11คันฉ่องกระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้าคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
12คิลานเภสัชยารักษาโรคคำราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์
13เครื่องพระสุคนธ์เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
14เครื่องเสวยของกินคำราชาศัพท์ หมวดอาหาร
15เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกินคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
16เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
17ฉลองพระเนตรแว่นตาคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
18ฉลองพระหัตถ์ช้อนช้อนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย
19ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณช่องหูคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
20ช้างนรการช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
21ชำระพระหัตถ์ล้างมือคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
22ดอกมณฑาขาวดอกยี่หุบคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
23ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหาต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้นคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
24ต้นอเนกคุณต้นตำแยคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
25ตรัสพูดด้วยคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
26ตุ้มพระกรรณต่างหูคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
27โต๊ะข้างพระที่โต๊ะเล็กข้างเตียงนอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
28โต๊ะทรงพระอักษรโต๊ะเขียนหนังสือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
29ถวายบังคมไหว้คำราชาศัพท์ หมวดกริยา
30ทรงเครื่องแต่งตัวคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
31ทรงถาม, ตรัสถามถามคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์_x000D_ พระราชวงศ์
32ทรงทักทาย, ตรัสทักทายทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไปคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
33ทรงพระกาสะไอคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
34ทรงพระเกษมสำราญสุขสบายคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
35ทรงพระปรมาภิไธยลงลายมือชื่อคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
36ทรงพระราชนิพนธ์แต่งหนังสือคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
37ทรงพระสรวลหัวเราะคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
38ทรงพระอักษรเรียน เขียน อ่านคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
39ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัยกำไลคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
40ทอดพระเนตรดูคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
41เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่งที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่มคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
42ธารพระกรไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
43นารีจำศีลกล้วยบวชชีคำราชาศัพท์ หมวดอาหาร
44นิ้วพระบาทนิ้วเท้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
45บรรทมนอนคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
46ปลาใบไม้ปลาสลิดคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
47ปลามัจฉะปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
48ปลายาวปลาไหลคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
49ปลาหางปลาช่อนคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
50ผลอุลิดลูกแตงโมคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
51ผักรู้นอนผักกระเฉดคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
52ผักสามหาวผักตบคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
53ผิวพระพักตร์, พระราศีผิวหน้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
54พระกนีนิกา , พระเนตรดาราแก้วตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
55พระกรปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
56พระกรรเจียกจอนหูคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
57พระกรรณหู ใบหูคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
58พระกระยาต้มข้าวต้มคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
59พระกระยาเสวย, พระกระยาข้าวคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
60พระกระยาหารข้าวคำราชาศัพท์ หมวดอาหาร
61พระกรามฟันกรามคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
62พระกลดร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
63พระกัประ , พระกโบระข้อศอกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
64พระกุณฑลต่างหูคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
65พระเกศา , พระเกศ, พระศกเส้นผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
66พระขนง , พระภมูคิ้วคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
67พระขนิษฐาน้องสาวคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
68พระเขนยหมอนหนุนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
69พระเขนยอิง, พระขนนหมอนอิงคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
70พระเขฬะน้ำลายคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
71พระคีวัฐิกระดูกคอคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
72พระฉวีผิวหนัง ผิวกายคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
73พระฉายกระจกส่องคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
74พระฉายาเงาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
75พระชงฆ์แข้งคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
76พระชนกหรือพระราชบิดาพ่อคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
77พระชนนีหรือพระราชมารดาแม่คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
78พระชานุเข่าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
79พระชามาดาลูกเขยคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
80พระชิวหาลิ้นคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
81พระเชษฐภคินีพี่สาวคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
82พระเชษฐาพี่ชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
83พระดำริความคิดคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระราชวงศ์
84พระตราตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
85พระตาลุ , เพดานพระโอษฐ์เพดานปากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
86พระถัน , พระเต้า, พระปโยธรเต้านมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
87พระทนต์ฟันคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
88พระทาฐะ , พระทาฒะเขี้ยวคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
89พระที่นั่งก้น ที่นั่งทับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
90พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับเก้าอี้นั่งคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
91พระแท่นเตียง ที่นั่งคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
92พระแท่นบรรทมเตียงนอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
93พระธำมรงค์แหวนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
94พระโธรนพระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูงคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
95พระนขา , พระกรชะเล็บคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
96พระนลาฏหน้าผากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
97พระนาภีสะดือ ท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
98พระนาสิก , พระนาสาจมูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
99พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุดวงตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
100พระบรมราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
101พระบรมราชโองการคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
102พระบรมราโชวาทคำสอนคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
103พระบัญชาคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระราชวงศ์ชั้นสูง สมเด็จพระสังฆราช_x000D_ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
104พระบาทเท้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
105พระปรางแก้มคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
106พระปั้นเหน่งหัวเข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
107พระปัปผาสะปอดคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
108พระปัยกาปู่ทวดหรือตาทวดคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
109พระปิฐิกัณฐกัฐิกระดูกสันหลังคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
110พระปิตุลาลุงหรืออาชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
111พระปิหกะม้าม (โบราณว่าไต)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
112พระพักตร์ดวงหน้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
113พระพาหา , พระพาหุแขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
114พระเพลาขา ตักคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
115พระภาคิไนยหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาวคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
116พระภาติยะหลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
117พระมัสสุหนวดคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
118พระมาตุลาลุงหรือน้าชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
119พระเมโทไคลคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
120พระโมลี , พระเมาลีจุก หรือมวยผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
121พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)ตับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
122พระยอดฝี, หัวฝีคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
123พระยี่ภู่ฟูก นวมที่ปูลาดไว้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
124พระรากขวัญไหปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
125พระราชดำรัสคำพูดคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
126พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัสคำพูดคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระยุพราช_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมราชกุมารี
127พระราชดำรัสสั่งคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระยุพราช
128พระราชดำริความคิดคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระยุพราช_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมราชกุมารี
129พระราชทานให้คำราชาศัพท์ หมวดกริยา
130พระราชนัดดาหลานชายหรือหลานสาวคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
131พระราชบรรจถรณ์ที่นอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
132พระราชบัญชาคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชกุมารี
133พระราชบัณฑูรคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
134พระราชปฏิสันถารคำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ
135พระราชปนัดดาเหลนคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
136พระราชปุจฉาคำถามคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระยุพราช_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมราชกุมารี
137พระราชลัญจกรตราแผ่นดินสำหรับใช้ประทับคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
138พระราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น
139พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์คำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
140พระราชหัตถเลขาเขียนจดหมายคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
141พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
142พระราชโองการคำสั่งคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป
143พระโลมจักษุ , ขนพระเนตรขนตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
144พระโลมาขนคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
145พระวักกะไต (โบราณว่าม้าม)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
146พระวาโยลมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
147พระวิสูตรม่าน มุ้งคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
148พระเวณิเปียผม ช้องผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
149พระศรีหมากคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
150พระศอคอคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
151พระเศียรหัว ศีรษะคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
152พระสสุระพ่อสามีคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
153พระสางหวีคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
154พระสุจหนี่ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
155พระสุณิสาลูกสะใภ้คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
156พระสุธารสน้ำดื่ม, เครื่องดื่มคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
157พระเสโทเหงื่อคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
158พระแสงศัสตราวุธคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
159พระแสงกรรบิดมีดโกนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
160พระแสงกัสสะแหนบถอนหนวดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
161พระแสงของ้าวอาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถีคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
162พระแสงปืนปืนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
163พระโสณีตะโพกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
164พระหทัย , พระกมลหัวใจคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
165พระหนุคางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
166พระหนุฐิกระดูกคางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
167พระหัตถ์มือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
168พระองคุลี , นิ้วพระหัตถ์นิ้วมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
169พระอนามิกานิ้วนางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
170พระอนุชาน้องชายคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
171พระอังคาร, พระสรีรางคารเถ้ากระดูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
172พระอังคุฐนิ้วหัวแม่มือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
173พระอังสาบ่า ไหล่คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
174พระอัฐิกระดูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
175พระอัยกาปู่หรือตาคำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
176พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตรน้ำตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
177พระอุทรท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
178พระอุระ , พระทรวงอกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
179พระอู่, พระอังรึงเปลคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
180พระโอวาทคำสอนคำราชาศัพท์ หมวดกริยาพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า
181พระโอษฐ์ปาก ริมฝีปากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
182พระโอสถประจุ, พระโอสถปัดยาถ่าย, ยาระบายคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
183พานพระศรี, พานพระขันหมาก,พานหมากคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
184พานหมากเสวยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
185มูลพระนขาขี้เล็บคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
186รัดพระองค์เข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
187ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศกไรผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
188ลาดพระที่ผ้าปูที่นอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
189ลูกไม้ผลไม้คำราชาศัพท์ หมวดอาหาร
190สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัยสร้อยข้อมือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
191สันพระนาสิก , สันพระนาสาสันจมูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
192สายสูตรเชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อพระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้นคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
193สุนัขหมาคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
194เสด็จประพาสไปเที่ยวคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
195เสด็จพระราชดำเนินเดินทางไปที่ไกล ๆคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
196เสด็จลง…เดินทางไปที่ใกล้ ๆคำราชาศัพท์ หมวดกริยา
197เส้นพระเจ้าเส้นผมของพระมหากษัตริย์คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
198อ่างสรงอ่างอาบน้ำคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
199อาพาธป่วยคำราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์
200โอวาทคำสอนคำราชาศัพท์ หมวดกริยาหม่อมเจ้า
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ