ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม

    ความหมาย เอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูกเป็นภาระรับผิดชอบที่หวังผลตอบแทนแน่นอนไม่ได้

    คำพังเพย