ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

    ความหมาย การให้อภัย คือการยุติความบาดหมางทั้งปวง ไม่จองเวรจองกรรมกัน เวรกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นใหม่

    คำพังเพย