เด็ดบัวไม่ไว้ใย

คำพังเพย

ความหมายตัดขาด,ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด,มักใช้คู่กับเด็ดดอกไม่ไว้ขั้วเด็ดบัวไม่ไว้ใย

1