ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เด็ดบัวไม่ไว้ใย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เด็ดบัวไม่ไว้ใย

    ความหมาย ตัดขาด,ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด,มักใช้คู่กับเด็ดดอกไม่ไว้ขั้วเด็ดบัวไม่ไว้ใย

    คำพังเพย