ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

    ความหมาย ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย

    คำพังเพย