ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เชื้อไม่ทิ้งแถว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เชื้อไม่ทิ้งแถว

    ความหมาย เป็นไปตามเผ่าพันธุ์, เหมือนบรรพบุรุษ

    คำพังเพย