ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา

    ความหมาย อย่าหาความจากคนที่ไม่มีสติสมบูรณ์ เพราะไร้ซึ่งประโยชน์ในการเจรจา

    คำพังเพย