ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "หมาหวงก้าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมาหวงก้าง

    ความหมาย คนที่หวงของที่ตนเองไม่มีสิทธิ์, คนที่กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนใช้ประโยชน์ไม่ได้

    คำพังเพย