ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "หนามแหลมไม่มีคนเสี้ยม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนามแหลมไม่มีคนเสี้ยม

    ความหมาย คนที่มีพรสวรรค์ สติปัญญาดี มีความสามารถสูง อาจจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มีผู้สอนเลยก็เป็นได้ หรือหมายถึงคนที่มาจากตระกูลที่ดี ตัวบุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่ดีไปด้วย

    คำพังเพย