ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "สีซอให้ควายฟัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สีซอให้ควายฟัง

    ความหมาย แนะนำ หรือสั่งสอนคนปัญญาทึบ มักไม่มีประโยชน์ เสียเวลาเปล่า

    คำพังเพย