ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ศิษย์มีครู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ศิษย์มีครู

    ความหมาย คนเก่งที่มีครู

    คำพังเพย