ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "วัดรอยเท้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัดรอยเท้า

    ความหมาย มุ่งจะโต้ตอบมุ่งแก้แค้นมุ่งอาฆาตเป็นสำนวนที่ใช้กับลูกที่คิดจะสู้ลูกหรือใช้กับผู้น้อยคิดจะหักล้างผู้ใหญ่ที่เคยบังคับบัญชาตนมาก็ได้

    คำพังเพย