ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

    ความหมาย ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก

    คำพังเพย