ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ลมเพลมพัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลมเพลมพัด

    ความหมาย อาการที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุมักเข้าใจว่าถูกกระทำ

    คำพังเพย