ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา

    ความหมาย ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก

    คำพังเพย