ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ยกธงขาว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยกธงขาว

    ความหมาย ยอมแพ้, ยอมจำนน

    คำพังเพย