ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนน

    ความหมาย คนดีคอยปิดบังไม่แสดงตัวแต่คนชั่วกลับแสดงออกอย่างเปิดเผย

    คำพังเพย