ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย

คำพังเพย

ความหมาย จะทำสิ่งใดควรคิดให้รอบคอบ เพราะถ้าผิดพลาดไป จะแก้ไขยาก

1