ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอน

    ความหมาย การกระทำการใดให้ใครต้องถามความต้องการหรือความสมัครใจของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง

    คำพังเพย