ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

    ความหมาย คนที่มีอำนาจราชศักดิ์หรือเป็นใหญ่เป็นโตก็ย่อมข่มคนที่เป็นผู้น้อยหรือผู้น้อยเหมือนกับคนที่มีกำลังมากย่อมมีภาษีเหนือกว่าคนอ่อนแอ

    คำพังเพย