ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ปลาข้องเดียวกัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลาข้องเดียวกัน

    ความหมาย คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน

    คำพังเพย