ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "นายว่าขี้ข้าพลอย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นายว่าขี้ข้าพลอย

    ความหมาย พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย

    คำพังเพย