ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

    ความหมาย คนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น

    คำพังเพย

คำพังเพย ที่คล้ายกับ "ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว"   ได้แก่

คำพังเพยความหมาย
น้ำลดตอผุดเมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ
ท่าดีทีเหลวมีท่าทางดีแต่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง
น้ำขึ้นให้รีบตักมีโอกาสดีควรรีบทำ
ผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนนคนดีคอยปิดบังไม่แสดงตัวแต่คนชั่วกลับแสดงออกอย่างเปิดเผย
นกต่อคนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ(ใช้ในทางไม่ดี)
หวานนอกขมในพูดทำหรือแสดงให้เห็นว่าดีแต่ภายนอกแต่ในใจกลับตรงข้าม
ทำคุณบูชาโทษทำคุณแต่กลับเป็นโทษ, ทำดีแต่ได้ผลร้าย, มักพูดคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป เป็น ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป