ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ทองไม่รู้ร้อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทองไม่รู้ร้อน

    ความหมาย เฉยเมย,ไม่กระตือรือร้น,ไม่สะดุ้งสะเทือน

    คำพังเพย