ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ถวายหัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถวายหัว

    ความหมาย ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ,เอาชีวิตเป็นประกัน,ทำจนสุดความสามารถ,ยอมสู้ตาย

    คำพังเพย