ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา

    ความหมาย การจะทำอะไรให้รู้จักประมาณตน รู้จักฐานะของตัวเอง เจียมเนื้อเจียมตัว อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงทำที่อะไรเกินตัว

    หมายเหตุ ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงา : กระโหลก เขียนผิด ต้องเป็น กะโหลก

    คำพังเพย