ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ตบหัวลูบหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตบหัวลูบหลัง

    ความหมาย ทำหรือพูดให้กระทบกระเทือนใจในตอนแรกแล้วกลับทำหรือพูดเป็นการปลอบใจในตอนหลัง

    คำพังเพย