ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ชักใบให้เรือเสีย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชักใบให้เรือเสีย

    ความหมาย พูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป

    คำพังเพย