ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "จับปลาสองมือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับปลาสองมือ

    ความหมาย หมายจะเอาให้ได้ทั้ง2อย่าง,เสี่ยงทำการพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้ง2อย่าง

    คำพังเพย