ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

    ความหมาย ที่อยู่แม้จะคับแคบก็อยู่ได้ถ้าสบายใจ แต่ถ้าลำบากใจแล้วแม้ที่อยู่จะกว้างขวางใหญ่โตก็อยู่ไม่ได้

    คำพังเพย