ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

    ความหมาย มีวิชาความรู้มาก แต่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนไม่ได้ หรือเมื่อถึงคราวมีกลับไม่มีปัญญาแก้ไขให้ตัวเองรอดพ้นได้

    คำพังเพย