ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ขวานผ่าซาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขวานผ่าซาก

    ความหมาย โผงผางไม่เกรงใจใคร(ใช้แค่กริยาพูด)

    คำพังเพย