ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "กรวดน้ำคว่ำขัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรวดน้ำคว่ำขัน

    ความหมาย ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

    คำพังเพย