คำพังเพย หมวด ห

จำนวนทั้งหมด 49 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ห
 1. หนอนบ่อนไส้
 2. หนอนหนังสือ

  หมายถึง คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ

 3. หนังหน้าไฟ
 4. หนามยอกอก
 5. หนามยอกเอาหนามบ่ง
 6. หนามแหลมไม่มีคนเสี้ยม

  หมายถึง คนที่มีพรสวรรค์ สติปัญญาดี มีความสามารถสูง อาจจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มีผู้สอนเลยก็เป็นได้ หรือหมายถึงคนที่มาจากตระกูลที่ดี ตัวบุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่ดีไปด้วย

 7. หนาวผู้หญิงอิงผู้ใหญ่
 8. หนาวลมห่มผ้าหนาวฟ้าผิงไฟ
 9. หนีร้อนพึ่งเย็น
 10. หนีเสือปะจระเข้

  หมายถึง คนที่มีความทุกข์กำลังจะได้รับอันตรายไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแต่กลับไปพบความทุกข์อันตรายอีกจากบุคคลที่ไปขอพึ่งพิง

 11. หนีเสือปะจรเข้
 12. หน้าสิ่วหน้าขวาน
 13. หน้าเนื้อใจเสือ
 14. หน้าไหว้หลังหลอก
 15. หมองูตายเพราะงู
 16. หมากัดไม่เห่า

  หมายถึง คนที่ต่อสู้หรือตอบโต้โดยไม่เตือนล่วงหน้า

 17. หมาขี้ไม่มีใครยกหาง
 18. หมาจนตรอก
 19. หมายน้ำบ่อหน้า
 20. หมาลอบกัด
 21. หมาหมู่
 22. หมาหยอกไก่
 23. หมาหวงก้าง

  หมายถึง คนที่หวงของที่ตนเองไม่มีสิทธิ์, คนที่กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนใช้ประโยชน์ไม่ได้

 24. หมาเห็นข้าวเปลือก