คำพังเพย หมวด ว

จำนวนทั้งหมด 9 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ว
 1. วัดรอยเท้า

  หมายถึง มุ่งจะโต้ตอบมุ่งแก้แค้นมุ่งอาฆาตเป็นสำนวนที่ใช้กับลูกที่คิดจะสู้ลูกหรือใช้กับผู้น้อยคิดจะหักล้างผู้ใหญ่ที่เคยบังคับบัญชาตนมาก็ได้

 2. วันพระไม่ได้มีหนเดียว

  หมายถึง วันหน้ายังมีโอกาสอีก(มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต)

 3. วัวลืมตีน

  หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน

 4. วัวหายล้อมคอก

  หมายถึง เกิดเรื่องเสียหายขึ้นแล้วจึงคิดหาหนทางป้องกันเหมือนมีสมบัติไม่เก็บรักษาให้ดีพอสมบัติหายไปแล้วจึงหาทางสร้างที่เก็บสมบัติ

 5. วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน

  หมายถึง คนชั้นล่างทีทำอะไรเห็นแก่ได้ เอาแต่กอบโดย

 6. วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อน

  หมายถึง ชายแก่ที่มีเมียสาวคราวลูกหลานมักใช้เป็นคำเปรียบเปรยเมื่อเห็นคนที่มีอายุมากไปจีบเด็กรุ่นลูกหลานหวังจะได้มาเป็นเมีย

 7. ว่าอะไรว่าตามกัน

  หมายถึง ปรองดองกัน ไม่ขัดคอกัน

 8. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

  หมายถึง การให้อภัย คือการยุติความบาดหมางทั้งปวง ไม่จองเวรจองกรรมกัน เวรกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นใหม่

 9. เวลาไม่คอยใคร