ค้นหาคำพังเพย

ทั้งหมด
คำพังเพย หมวดตัวอักษร ว

คำพังเพย หมวดตัวอักษร ว

คำพังเพย มีดังรายการต่อไปนี้

วัดรอยเท้า

ความหมาย มุ่งจะโต้ตอบมุ่งแก้แค้นมุ่งอาฆาตเป็นสำนวนที่ใช้กับลูกที่คิดจะสู้ลูกหรือใช้กับผู้น้อยคิดจะหักล้างผู้ใหญ่ที่เคยบังคับบัญชาตนมาก็ได้

วันพระไม่ได้มีหนเดียว

ความหมาย วันหน้ายังมีโอกาสอีก(มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต)

วัวลืมตีน

ความหมาย คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน

วัวหายล้อมคอก

ความหมาย เกิดเรื่องเสียหายขึ้นแล้วจึงคิดหาหนทางป้องกันเหมือนมีสมบัติไม่เก็บรักษาให้ดีพอสมบัติหายไปแล้วจึงหาทางสร้างที่เก็บสมบัติ

วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน

ความหมาย คนชั้นล่างทีทำอะไรเห็นแก่ได้ เอาแต่กอบโดย

วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อน

ความหมาย ชายแก่ที่มีเมียสาวคราวลูกหลานมักใช้เป็นคำเปรียบเปรยเมื่อเห็นคนที่มีอายุมากไปจีบเด็กรุ่นลูกหลานหวังจะได้มาเป็นเมีย

ว่าอะไรว่าตามกัน

ความหมาย ปรองดองกัน ไม่ขัดคอกัน

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

ความหมาย การให้อภัย คือการยุติความบาดหมางทั้งปวง ไม่จองเวรจองกรรมกัน เวรกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นใหม่


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ