คำพังเพย หมวด ร

จำนวนทั้งหมด 18 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ร
 1. รกหญ้าดีกว่ารกคน
 2. รวบหัวรวบหาง

  หมายถึง รวบรัดให้สั้น,ทำให้เสร็จโดยเร็วฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง

 3. รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย
 4. รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา

  หมายถึง ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก

 5. รักนักมักหน่าย
 6. รักพี่เสียดายน้อง
 7. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
 8. รักสนุกทุกข์ถนัด

  หมายถึง สนุกมาก ก็มักจะทุกข์มาก

 9. รักเมียเสียเพื่อน
 10. รีดเลือดเอากับปู
 11. รู้มากยากนาน
 12. รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
 13. รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
 14. ร้อยชู้หรือจะสู้เมียตน
 15. ร้อยลิ้นกะลาวน
 16. เรียนผูกต้องเรียนแก้
 17. เรือล่มเมื่อจอด
 18. เรือล่มในหนองทองจะไปไหน