คำพังเพย หมวด ม

จำนวนทั้งหมด 27 คำ - หน้า 2/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ม
  1. ไม้เบื่อไม้เมา

    หมายถึง ไม่ลงรอยกัน,ขัดแย้งเป็นประจำ

  2. ไม้แกดัดยากไม้อ่อนดัดง่าย
  3. ไม้ใกล้ฝั่ง

    หมายถึง แก่ใกล้จะตาย