คำพังเพย หมวด ฟ

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ฟ
  1. ฟังหูไว้หู
  2. ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

    หมายถึง ฟังไม่ได้ความแจ่มชัดแล้วเอาไปพูดต่อหรือทำผิดๆพลาดๆ

  3. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ
  4. ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ
  5. ไฟสุมขอน