คำพังเพย หมวด พ

จำนวนทั้งหมด 10 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด พ
 1. พบไม่งามเมื่อขวานบิ่น
 2. พลอยฟ้าพลอยฝน
 3. พายเรือในอ่าง
 4. พุ่งหอกเข้ารก

  หมายถึง ทำพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมายหรือโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน

 5. พูดดีเป็นเงินเป็นทอง
 6. พูดเป็นนัย

  หมายถึง พูดอ้อมๆโดยไม่บอกเรื่องราวตรงๆ

 7. พูดไปไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง
 8. เพชรตัดเพชร
 9. เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก
 10. แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร