ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย หมวดตัวอักษร พ

คำพังเพย มีดังรายการต่อไปนี้

พุ่งหอกเข้ารก

ความหมาย ทำพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมายหรือโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน

พูดเป็นนัย

ความหมาย พูดอ้อมๆโดยไม่บอกเรื่องราวตรงๆ

เพชรตัดเพชร

ความหมาย


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ