คำพังเพย หมวด ฝ

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ฝ
 1. ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

  หมายถึง ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน

 2. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

  หมายถึง เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล

 3. ฝนทั้งให้เป็นเข็ม
 4. ฝันร้ายกลายเป็นดี
 5. ฝากผีฝากไข้

  หมายถึง ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย