ค้นหาคำพังเพย

ทั้งหมด
คำพังเพย หมวดตัวอักษร ฝ

คำพังเพย หมวดตัวอักษร ฝ

คำพังเพย มีดังรายการต่อไปนี้

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

ความหมาย ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

ความหมาย เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล

ฝากผีฝากไข้

ความหมาย ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ