คำพังเพย หมวด ผ

จำนวนทั้งหมด 7 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ผ
 1. ผักชีโรยหน้า

  หมายถึง การทำความดีเพียงผิวเผิน

 2. ผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนน

  หมายถึง คนดีคอยปิดบังไม่แสดงตัวแต่คนชั่วกลับแสดงออกอย่างเปิดเผย

 3. ผู้ดีแปดสาแหรก
 4. ผ่อนสั้นผ่อนยาว

  หมายถึง ประนีประนอมกัน, อะลุ่มอล่วยกัน

 5. ผ่อนหนักผ่อนเบา
 6. ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

  หมายถึง คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ

 7. แผลเก่า