คำพังเพย หมวด ป

จำนวนทั้งหมด 27 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ป
 1. ปลากระดี่ได้น้ำ

  หมายถึง การแสดงอาการดีใจจนออกหน้าดูแล้วเกินงามส่วนใหญ่แล้วจะว่าผู้หญิงที่แสดงอาการดีใจและท่าทางไม่เรียบร้อย

 2. ปลาข้องเดียวกัน

  หมายถึง คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน

 3. ปลาหมอตายเพราะปาก
 4. ปลาหมอแถกเหงือก

  หมายถึง กระเสือกกระสนดิ้นรน

 5. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

  หมายถึง คนที่มีอำนาจราชศักดิ์หรือเป็นใหญ่เป็นโตก็ย่อมข่มคนที่เป็นผู้น้อยหรือผู้น้อยเหมือนกับคนที่มีกำลังมากย่อมมีภาษีเหนือกว่าคนอ่อนแอ

 6. ปลาได้น้ำ
 7. ปลูกพืชย่อมหวังผล
 8. ปลูกเรือนค่อมตอ
 9. ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอน

  หมายถึง การกระทำการใดให้ใครต้องถามความต้องการหรือความสมัครใจของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง

 10. ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย

  หมายถึง จะทำสิ่งใดควรคิดให้รอบคอบ เพราะถ้าผิดพลาดไป จะแก้ไขยาก

 11. ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง
 12. ปอกกล้วยเข้าปาก
 13. ปั้นน้ำเป็นตัว
 14. ปากตะไกร
 15. ปากปราศัยหัวใจเชือดคอ
 16. ปากปลาร้า

  หมายถึง ชอบพูดคำหยาบ

 17. ปากว่าตาขยิบ
 18. ปากว่ามือถึง
 19. ปากหวานก้นเปรี้ยว

  หมายถึง พูดจาไพเราะ อ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ

 20. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

  หมายถึง การพูดจาสำคัญกว่าวิชาหนังสือ

 21. ปิดทองหลังพระ

  หมายถึง ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า

 22. ปิดประตูตีแมว

  หมายถึง รังแกคนไม่มีทางสู้ไม่มีทางหนีรอดไปได้

 23. ปิ้งปลาประชดแมว

  หมายถึง ทำเพื่อประชด แต่กลับทำให้ตนเองเสียประโยชน์, มักพูดคู่กับ หุงข้าวประชดหมาว่า หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

 24. ปีกกล้าขาแข็ง