ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย หมวดตัวอักษร ป

คำพังเพย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ปลากระดี่ได้น้ำ

ความหมาย การแสดงอาการดีใจจนออกหน้าดูแล้วเกินงามส่วนใหญ่แล้วจะว่าผู้หญิงที่แสดงอาการดีใจและท่าทางไม่เรียบร้อย

ปลาข้องเดียวกัน

ความหมาย คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน

ปลาหมอแถกเหงือก

ความหมาย กระเสือกกระสนดิ้นรน

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ความหมาย คนที่มีอำนาจราชศักดิ์หรือเป็นใหญ่เป็นโตก็ย่อมข่มคนที่เป็นผู้น้อยหรือผู้น้อยเหมือนกับคนที่มีกำลังมากย่อมมีภาษีเหนือกว่าคนอ่อนแอ

ปลาได้น้ำ

ความหมาย

ปากตะไกร

ความหมาย

ปากปลาร้า

ความหมาย ชอบพูดคำหยาบ

ปากว่าตาขยิบ

ความหมาย

ปากว่ามือถึง

ความหมาย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ