คำพังเพย หมวด บ

จำนวนทั้งหมด 9 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด บ
 1. บนบานศาลกล่าว

  หมายถึง ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ

 2. บอกเล่าเก้าสิบ

  หมายถึง บอกกล่าวให้รู้

 3. บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุ่น
 4. บานปลาย
 5. บานไม่รู้โรย
 6. บุกป่าฝ่าดง

  หมายถึง พยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆ

 7. บ่างช่างยุ

  หมายถึง คนที่ชอบส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน

 8. บ้านเมืองมีขื่อมีแป
 9. บ้านแตกสาแหรกขาด