คำพังเพย หมวด น

จำนวนทั้งหมด 25 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด น
 1. นกกระจอกกินน้ำ
 2. นกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง

  หมายถึง ผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วมักทรยศ

 3. นกต่อ

  หมายถึง คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ(ใช้ในทางไม่ดี)

 4. นกน้อยทำรังแต่พอตัว

  หมายถึง เป็นผู้น้อยทำอะไรต้องดูให้พอสมควรกับฐานะของตนเช่นมีเงินไม่มากนักก็สร้างบ้านพอประมาณมิใช่สร้างใหญ่โตเพิ่มภาระหนี้สินให้ครอบครัว

 5. นกสองหัว

  หมายถึง คนที่ทำตัวเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกันเพื่อผลประโยชน์ของตน

 6. นับหนึ่งถึงสิบ
 7. นางทุกนางงามสรรพเมื่อดับเทียน
 8. นานปีทีหน
 9. นายว่าขี้ข้าพลอย

  หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย

 10. นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
 11. นุ่งลมหม่ฟ้า
 12. น้ำกลิ้งบนใบบอน
 13. น้ำขึ้นให้รีบตัก

  หมายถึง มีโอกาสดีควรรีบทำ

 14. น้ำตาลใกล้มด
 15. น้ำถึงไหนปลาถึงนั่น
 16. น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง
 17. น้ำนิ่งไหลลึก
 18. น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
 19. น้ำบ่อน้อย

  หมายถึง น้ำลาย

 20. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัฌชาสัย
 21. น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา
 22. น้ำลดตอผุด

  หมายถึง เมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ

 23. น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ
 24. น้ำให้รีบตัก