ค้นหาคำพังเพย

ทั้งหมด
คำพังเพย หมวดตัวอักษร น

คำพังเพย หมวดตัวอักษร น

คำพังเพย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

นกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง

ความหมาย ผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วมักทรยศ

นกต่อ

ความหมาย คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ(ใช้ในทางไม่ดี)

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

ความหมาย เป็นผู้น้อยทำอะไรต้องดูให้พอสมควรกับฐานะของตนเช่นมีเงินไม่มากนักก็สร้างบ้านพอประมาณมิใช่สร้างใหญ่โตเพิ่มภาระหนี้สินให้ครอบครัว

นกสองหัว

ความหมาย คนที่ทำตัวเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกันเพื่อผลประโยชน์ของตน

นายว่าขี้ข้าพลอย

ความหมาย พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย

น้ำขึ้นให้รีบตัก

ความหมาย มีโอกาสดีควรรีบทำ

น้ำบ่อน้อย

ความหมาย น้ำลาย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ