ค้นหาคำพังเพย

ทั้งหมด
คำพังเพย หมวดตัวอักษร ท

คำพังเพย หมวดตัวอักษร ท

คำพังเพย มีดังรายการต่อไปนี้

ทองแผ่นเดียวกัน

ความหมาย เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน

ทองไม่รู้ร้อน

ความหมาย เฉยเมย,ไม่กระตือรือร้น,ไม่สะดุ้งสะเทือน

ทำคุณบูชาโทษ

ความหมาย ทำคุณแต่กลับเป็นโทษ, ทำดีแต่ได้ผลร้าย, มักพูดคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป เป็น ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

ความหมาย คนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น

ทำนาบนหลังคน

ความหมาย หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

ทำบุญเอาหน้า

ความหมาย ทำบุญอวดผู้อื่นไม่ใช่ทำด้วย

ท่าดีทีเหลว

ความหมาย มีท่าทางดีแต่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ