คำพังเพย หมวด ท

จำนวนทั้งหมด 10 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ท
 1. ทองแผ่นเดียวกัน

  หมายถึง เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน

 2. ทองไม่รู้ร้อน

  หมายถึง เฉยเมย,ไม่กระตือรือร้น,ไม่สะดุ้งสะเทือน

 3. ทำคุณบูชาโทษ

  หมายถึง ทำคุณแต่กลับเป็นโทษ, ทำดีแต่ได้ผลร้าย, มักพูดคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป เป็น ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป

 4. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

  หมายถึง คนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น

 5. ทำนาบนหลังคน

  หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

 6. ทำบุญเอาหน้า

  หมายถึง ทำบุญอวดผู้อื่นไม่ใช่ทำด้วย

 7. ทีเขาทีเรา
 8. ทุนหายกำไรหมด
 9. ทุบหม้อข้าวตัวเอง
 10. ท่าดีทีเหลว

  หมายถึง มีท่าทางดีแต่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง