คำพังเพย หมวด ถ

จำนวนทั้งหมด 9 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ถ
 1. ถลำร่องชักง่ายถลำใจชักยาก
 2. ถวายหัว

  หมายถึง ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ,เอาชีวิตเป็นประกัน,ทำจนสุดความสามารถ,ยอมสู้ตาย

 3. ถอดเขี้ยวถอดเล็บ

  หมายถึง ละพยศ,ละความดุหรือร้ายกาจ,เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอีกต่อไป

 4. ถอนหงอก

  หมายถึง ไม่นับถือเป็นผู้ใหญ่,พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่

 5. ถอยหลังเข้าคลอง

  หมายถึง หวนกลับไปหาแบบเดิม

 6. ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น
 7. ถ่มน้ำลายรดฟ้า
 8. ถ่านไฟเก่า

  หมายถึง ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อนแม้เลิกร้างกันไปเมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น

 9. ถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน